Andra läkemedel mot alkoholmissbruk

Det finns två andra läkemedel förutom Antabus som kan behandla alkoholmissbruk: Campral och Naltrexon Vitaflo.


Andra läkemedel

Andra läkemedel mot alkoholism

Antabus, Campral och Naltrexon Vitaflo är alla tre läkemedel mot alkoholism. De innehåller tre helt olika aktiva ämnen och behandlar därmed alkoholmissbruk på olika sätt. Oftast äter man bara ett av dessa läkemedel men de går att kombinera.

Campral – minskar suget

Campral innehåller ämnet Akamprosat. Medicinen påverkar hjärnans signalämnen och gör att suget efter alkohol minskar. Medicinen gör också att vissa abstinenser efter alkohol minskar.

Vid återfall när du äter medicinen Campral ska du bara fortsätta äta medicinen då Campral kan hjälpa dig att komma ut ur återfallet. Campral är inte beroendeframkallande och kan därför inte missbrukas.

Campral kan kombineras med andra läkemedel så som Antabus eller Naltrexon Vitaflo, men också med sömntabletter och antidepressiva. Ät dock inte Campral om du har njurproblem.

Naltrexon – minskar positiva effekter

Naltrexon Vitaflo innehåller ämnet Naltrexon som minskar de positiva effekterna av alkohol. Exempelvis så minskar det känslan av upprymdhet vilket kan göra det lättare att sluta dricka om du inte upplever dessa positiva effekter.

Naltrexon Vitaflo är ett nytt läkemedel mot alkoholmissbruk som påverkar kroppens egna endorfiner. Även om du får ett återfall kan Naltrexon Vitaflo göra att du inte hamnar i ett lika tungt återfall och att du dricker i färre dagar eftersom du inte upplever samma positiva effekter av att dricka.

Mediciner kan kombineras med andra läkemedel så som Antabus eller Campral, men också med sömntabletter och antidepressiva.