Så fungerar antabus mot alkoholmissbruk

Antabus är ett läkemedel som används i behandling mot alkoholmissbruk. Det hindrar drickande genom att ge kraftiga besvär om du dricker.


Antabus

Antabusbehandling tillsammans med terapi

Antabusbehandling ges till de personer som vill komma ur sitt alkoholmissbruk. Ungefär 300 000 människor har fått diagnosen att de lider av ett alkoholberoende men eftersom mörkertalet är stort och många inte söker sig till vården tror man att ungefär 700 000 svenskar missbrukar alkohol.

Samtidigt som du genomgår en antabusbehandling bör du göra regelbundna besök på någon form av mottagning. Det är vanligt att antabusbehandling kombineras med exempelvis terapi eller annan behandling.

Så fungerar Antabus

Om du dricker alkohol så använder kroppen enzymer för att bryta ner alkoholen. Antabus blockerar dessa enzymer vilket leder till att ett annat ämne, acetaldehyd, som bildas i nedbrytningen istället samlas i kroppen. Detta ämne, acetaldehyd, ger obehagliga symptom. Dessa symptom kan komma även av en mycket liten dos alkohol och redan efter fem till tio minuter.

Vanliga symptom om du har ätit Antabus och druckit alkohol är:
  • Huvudvärk
  • Hjärtklappning
  • Känsla av andnöd
  • Illamående
  • Kräkningar

Dricker du större mängder alkohol när du äter Antabus kan detta leda till blodtrycksfall och medvetslöshet.

Biverkningar av Antabus

Många upplever att de får ont i huvudet, får dålig andedräkt, magproblem, depression eller koncentrationssvårigheter. Många av dessa biverkningar är oftast biverkningarna av att sluta dricka alkohol.

Trötthet är också en vanlig biverkning av Antabus, därför bör man vara extra uppmärksam om du exempelvis kör bil.

Om du får en allergisk reaktion av Antabus så som att det kliar på kroppen eller att du svullnar ska du genast ta kontakt med sjukvården.

Använd inte Antabus vid:
  • Hjärtskada
  • Psykisk sjukdom
  • Hjärnskada
  • Leverskada
  • Leversjukdom

Innehåll och dosering

Antabus är en receptbelagd medicin och innehåller disulfiram. Antabus finns i styrkorna 200 milligram eller 400 milligram.

Medicinen tas i form av en brustablett. I början av en antabusbehandling är doseringen vanligast 800 milligram per dag, därefter kan dosen sänkas till 100-200 milligram varannan dag.

Alternativ till Antabus

Det finns andra läkemedel än Antabus som kan hjälpa vid ett alkoholberoende. Dessa är Naltrexon och Campral.

De verkar på andra sätt än hur Antabus verkar:

Antabus fungerar så att du mår väldigt dåligt om du äter Antabus samtidigt som dricker alkohol.

Naltrexon minskar suget efter alkohol och de positiva effekterna du får av alkohol så som upprymdkänsla.

Campral minskar suger och abstinensen efter alkohol. Läs mer om de olika medicinerna här.